Web

Why Trust Techopedia

What Does Web Mean?

The Web is the common name for the World Wide Web, a subset of the Internet consisting of the pages that can be accessed by a Web browser. Many people assume that the Web is the same as the Internet, and use these terms interchangeably. However, the term Internet actually refers to the global network of servers that makes the information sharing that happens over the Web possible. So, although the Web does make up a large portion of the Internet, but they are not one and same.

Advertisements

Techopedia Explains Web

Web pages are formatted in a language called Hypertext Markup Language (HTML). It this language that allows users to click through pages on the Web via links. The Web uses HTTP protocol to transmit data and share information. Browsers such as Internet Explorer, Google Chrome or Mozilla Firefox are used to access Web documents, or Web pages, which are connected via links.

The Web is just one of the ways that information is shared over the Internet; others include email, instant messaging and File Transfer Protocol (FTP).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…